DARBDAVIAMS

Mokymai Lietuvos darbdaviams

Žinoti – būtina,

dalyvauti – svarbu.

Teoriniai ir praktiniai mokymai apie asmenų su negalia įdarbinimą

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti nuotoliniai teoriniai ir praktiniai mokymai apie asmenų su negalia įdarbinimą „Žinoti – būtina, dalyvauti – svarbu“, skirti Lietuvos darbdaviams. Mokymai yra kampanijos „Jokios skirtumo“ dalis, kuria siekiama mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtraukties į atvirą darbo rinką svarbą bei keičiant visuomenės nuostatas dėl skirtingas negalias turinčių žmonių galimybių dirbti atviroje darbo rinkoje.

Mokymų metu buvo:

 • Aptarti užimtumo įstatymų pakeitimai (apimant pagalbą darbdaviui, darbo vietos steigimą, jos pritaikymą), negalios specifikos bei bendravimo su negalią turinčiu darbuotoju patarimai darbdaviui ir kolektyvui;
 • Supažindinta su žmonių, turinčių negalią, įtraukties į atvirą darbo rinką svarba;
 • Aptartos subsidijos/lengvatos/galimybės, kurias užtikrina valstybė darbdaviams, darbinantiems asmenis su negalia;
 • Pristatytos įdarbinimo su pagalba ir palydėjimo paslaugas norintiems dirbti;
 • Supažindinta su asmenų, turinčių negalią, įdarbinimo metodais, apžvelgti užsienio praktikos pavyzdžiai;
 • Nagrinėta pagrindiniai aspektai apie darbo vietų pritaikymą asmenų, turinčių negalią, poreikiams;
 • Aptarti negalios tipai ir jų specifika, taip pat vyraujantys stereotipai ir mitai;
 • Atsakyta į kylančius klausimus.

Mokymuose dalyvavo ir juos vedė lektoriai: socialinė darbuotoja, LEAD projekto darbo rinkos specialistė Dovilė Kuzmaitė, med. psichologė, LEAD projekto įdarbinimo koordinatorė Eugenija Danieliūtė ir Vilniaus Valakupių reabilitacijos centro atstovas Darjuš Tankeliun.

Mokymų datos ir laikas:

 • 2022 m. lapkričio mėn. 29 d., 14:00 – 16:30 val.
 • 2022 m. gruodžio mėn. 8 d., 13:00 – 15:30 val.
 • 2022 m. gruodžio mėn. 9 d., 14:00 – 16:30 val.

Mokymų trukmė – 2 val. 15 min. 

Mokymai vyko nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje.    

#JokioSkirtumo

Nebijok dirbti, nebijok ieškoti, nebijok priimti! Juk Jokio skirtumo, su ar be negalios!

 

 

 

Viena iš priežasčių, trukdančių negalią turintiems asmenims susirasti darbą, yra stereotipai apie juos. Stereotipai trukdo ne tik darbdaviams įdarbinti asmenis su negalia, bet ir patiems negalią turintiems drąsiau ieškoti darbo, tad situaciją siekia pakeisti kampanija „Jokio skirtumo, su ar be negalios“. 

Visuomenės informavimo kampanija „Jokio skirtumo, su ar be negalios" įgauna pagreitį ir toliau skleidžia žinią apie tai, kad žmonės su negalia, lygiai, kaip ir visi kiti visuomenės nariai, nori bei gali dirbti, keliauti, sportuoti, dalyvauti profesiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime.

Siekdamas pakeisti nusistovėjusius stereotipus bei pagerinti situaciją šalyje, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM pristato dar vieną kampanijos metu įgyvendintą projektą - naująjį kampanijos „Jokio skirtumo, su ar be negalios" vaizdo klipą.

Dirbk pas mus. Jokio Skirtumo, su ar be negalios

„Jokio skirtumo“ kampanijos iniciatyvos „Dirbk pas mus. Jokio Skirtumo, su ar be negalios“ tikslas – paskatinti Lietuvos darbdavius reikšti savo palaikymą negalią turinčių žmonių didesnei įtraukčiai į darbo rinką ir parodyti, kad jokio skirtumo, su ar be negalios – samdome žmones pagal jų talentus ir kompetencijas.

Kviečiame prie iniciatyvos prisijungti Lietuvos įmones ir įstaigas, įdarbinimo agentūras ir savo darbo skelbimuose bei „Facebook“ puslapio profilio nuotraukose naudoti specialiai kampanijai paruoštą „Jokio Skirtumo, su ar be negalios“ ženklinimą:

- Rėmelį* savo Facebook paskyroje (parsisiųsti)

- Specialų ženkliuką*, kurį kviečiame integruoti į savo darbo skelbimą (parsisiųsti)

- Grotažymę #JokioSkirtumo, kurią kviečiame įtraukti į darbo skelbimus socialiniuose tinkluose ir internete. 

*Galime jums paruošti vizualą su iniciatyvos simboliais – rašykite adresu jolita.karveliene@anta.lt

Ženklinimas – simbolis ir žinutė apie tai, kad jūs, kaip darbdavys, norite ir esate pasirengę įdarbinti žmones su negalia bei motyvacija kandidatams siekti pozicijos pas jus.

 

Kodėl gimė ši iniciatyva?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2020 m. Lietuvoje darbingo amžiaus asmenų su negalia buvo 153,6 tūkst. Tai didžiulis darbo rinkos, kuriai nuolat reikia motyvuotų ir atsakingų darbuotojų, stiprinimo potencialas. Žmonės su negalia, lygiai kaip ir negalios neturintys, nori realizuoti save, turėti užsiėmimą bei būti savarankiškais, save išlaikyti finansiškai. 


Siekiame įtraukti žmones su negalia ir taip kurti atvirą darbo rinką Lietuvoje. Labai svarbu keisti darbdavių požiūrį ir skatinti priimti į darbą negalią turinčius žmones, sukurti jiems tinkamas fizines darbo sąlygas ir lygiavertes galimybes įsitraukti į darbo kolektyvą. Kartu norime parodyti žmonėms su negalia, kad darbdaviai yra atviri visiems kandidatams, turintiems reikiamas žinias, kompetencijas ir norą dirbti, tam, kad jie nebijotų bandyti kandidatuoti.
 

X