DARBDAVIAMS

Mokymai Lietuvos darbdaviams

Žinoti – būtina,

dalyvauti – svarbu.

Teoriniai ir praktiniai mokymai apie asmenų su negalia įdarbinimą

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti nuotoliniai teoriniai ir praktiniai mokymai apie asmenų su negalia įdarbinimą „Žinoti – būtina, dalyvauti – svarbu“, skirti Lietuvos darbdaviams. Mokymai yra kampanijos „Jokios skirtumo“ dalis, kuria siekiama mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtraukties į atvirą darbo rinką svarbą bei keičiant visuomenės nuostatas dėl skirtingas negalias turinčių žmonių galimybių dirbti atviroje darbo rinkoje.

Mokymų metu buvo:

 • Aptarti užimtumo įstatymų pakeitimai (apimant pagalbą darbdaviui, darbo vietos steigimą, jos pritaikymą), negalios specifikos bei bendravimo su negalią turinčiu darbuotoju patarimai darbdaviui ir kolektyvui;
 • Supažindinta su žmonių, turinčių negalią, įtraukties į atvirą darbo rinką svarba;
 • Aptartos subsidijos/lengvatos/galimybės, kurias užtikrina valstybė darbdaviams, darbinantiems asmenis su negalia;
 • Pristatytos įdarbinimo su pagalba ir palydėjimo paslaugas norintiems dirbti;
 • Supažindinta su asmenų, turinčių negalią, įdarbinimo metodais, apžvelgti užsienio praktikos pavyzdžiai;
 • Nagrinėta pagrindiniai aspektai apie darbo vietų pritaikymą asmenų, turinčių negalią, poreikiams;
 • Aptarti negalios tipai ir jų specifika, taip pat vyraujantys stereotipai ir mitai;
 • Atsakyta į kylančius klausimus.

Mokymuose dalyvavo ir juos vedė lektoriai: socialinė darbuotoja, LEAD projekto darbo rinkos specialistė Dovilė Kuzmaitė, med. psichologė, LEAD projekto įdarbinimo koordinatorė Eugenija Danieliūtė ir Vilniaus Valakupių reabilitacijos centro atstovas Darjuš Tankeliun.

Mokymų datos ir laikas:

 • 2022 m. lapkričio mėn. 29 d., 14:00 – 16:30 val.
 • 2022 m. gruodžio mėn. 8 d., 13:00 – 15:30 val.
 • 2022 m. gruodžio mėn. 9 d., 14:00 – 16:30 val.

Mokymų trukmė – 2 val. 15 min. 

Mokymai vyko nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje.    

#JokioSkirtumo

X